ЩОДО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Цивільно-правовий договір це угода між сторонами: громадянином і організацією (підприємством, тощо) на виконання першим певної роботи (а саме: договір підряду, договір про надання послуг тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

За договором підряду, укладеним між власником і громадянином, останній зобов'язується за винагороду виконувати для підприємства індивідуально визначену роботу.

Основною ознакою, що відрізняє підрядні (цивільно-правові) відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація.

За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності.

За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

Підрядник, який працює згідно з цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Враховуючи наведене, трудовий договір це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов'язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства.

Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється.

Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.

Приклад правильного оформлення взаємовідносин за цивільно-правовою угодою:

За цивільно-правовими договорами працюють, два Громадянина, до їх обов‘язків входить охорона території.

Відповідно до укладених договорів цивільно - правового характеру, оплата за надані послуги відбувається за фактично виконаний обсяг робіт та якості її виконання. Тому ведеться облік не тільки витраченого часу на виконання робіт, а також облік наявності (відсутності) крадіжок, працездатності освітлення тощо.

В Договорі на надання послуг з охорони території зазначено, що послуги надаються відповідно до встановленого графіку. Графік встановлюється для упорядкування роботи за цими договорами, бо послуги охорони території надають одночасно дві фізичні особи.

Укладені в Товаристві цивільно-правові договори мають певний період дії. Після закінчення строку дії цивільно-правового договору укладається новий цивільно-правовий договір в письмовій формі на певний строк.

Предметом цивільно-правових договорів, укладених в Товаристві, мають конкретний результат, який підтверджується актом виконаних робіт. Для охоронника - це відсутність крадіжок у той час, коли він чергує.

Оплата відбувається тільки після підписання акту приймання виконаної роботи (послуги). Тобто, оплачується не процес праці, як в трудовому договорі, а результат виконаної роботи (наданих послуг).

В укладених цивільно-правових договорах передбачено, що виконавець робіт (послуг) діє своїми силами і на свій страх і ризик, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, а також гарантії і пільги, передбачені трудовим законодавством (лікарняний, відпустка тощо).

Таким чином, посилання перевіряючих на те, що до роботи було допущено працівника без оформлення трудового договору є безпідставним.

Зазначену позицію підтримав суд при розгляді справи про визнання протиправною та скасування постанову Державної служби України з питань праці про накладення штрафних санкцій.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС АДВОКАТ» ДОПОМОЖИТЬ ВАМ ОФОРМИТИ ДОГОВОРИ З ПРАЦІВНИКАМИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, ЩО ЗАХИСТИТЬ ВАШ БІЗНЕС ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФІВ

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Ім'я і сайт використовуються тільки при реєстрації