admin

Земельні спори

15 липня 2012 р. admin

Як нас знайти

15 липня 2012 р. admin

Украина, м. Київ
вул. Б.Хмельницького, буд.16-22, оф.301
тел:+38(044)234-31-77, +38(044)374-09-29
+38(096)441-87-41
e-mail: ptsyura@ukr.net

Просмотреть увеличенную карту

Реєстрація/перереєстрація/ліквідація ТОВ, ПП, ФОП

15 липня 2012 р. admin

Реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю, Приватного підприємства «під ключ»:

- Підготовка необхідного пакету документів (Статуту, Протоколу Загальних зборів засновників, Наказу про призначення директора, Документів про формування статутного капіталу);

- Проведення реєстрації в Державній реєстраційній службі, органах Статистики;

- Виготовлення печатки;

- Супроводження відкриття поточного рахунку;

- Отримання Свідоцтва платника податку на додану вартість, платника єдиного податку;

Перереєстрація ТОВ, ПП, ФОП:

- Зміна адреси місцязнаходження;

- Зміна КВЕД;

- Внесення змін до складу учасників/власників ТОВ,ПП;

- Перерозподіл часток статутного капіталу;

- Супроводження відчуження корпоративних прав.

Ліквідація ТОВ, ПП, ФОП:

- Підготовка необхідних документів для звірення з заявою про ліквідацію ТОВ, ПП, ФОП до Державної реєстраційної служби України;

- Супроводження перевірок з боку контролюючих органів;

- Отримання документів про ліквідацію.

Оскарження податкового повідомлення - рішення

15 липня 2012 р. admin Аналітика

Податкова служба на виконання політики з наповнення бюджету широко практикує практику проведення безпідставних позапланових перевірок з метою нарахування додаткових грошових зобов`язань платникам податків.

Розглянемо конкретний приклад.

Податкова інспекція направляє запит на Підприємство, щодо надання пояснень та документального підтвердження щодо господарських відносин з Постачальником, зокрема просять Підприємство надати договори, податкові та видаткові накладні, розрахункові документи.

Підприємство, в строк зазначений у запиті надає пояснення та всі наявні документи щодо відносин з Постачальником.

Після отримання відповіді на запит, податкова інспекція ініціює позапланову перевірку Підприємства по дотриманню вимог податкового законодавства по відносинам з Постачальником.

За наслідками перевірки складається акт в якому зазначено, що Підприємством порушено вимоги Податкового кодексу щодо порядку визначення податкового кредиту з податку на додану вартість та порядок врахування витрат при визначені оподаткованого прибутку.

При цьому податкова зазначає про відсутність у Підприємства права на податковий кредит з ПДВ та врахування витрат при визначені оподаткованого прибутку на підставі договорів, податкових та видаткових накладних, рахунків – фактур, отриманих від Постачальника, за наявності документів , що підтверджують, що оплату за придбаний товар було здійснено.

Підставою для такого висновку, як правило є:

- анулювання свідоцтва платника ПДВ Постачальника на момент проведення перевірки;

- визначення правочинів між Підприємством та Постачальником, як нікчемних;

- відсутність товаро – транспортних накладних про доставку товару;

- відсутність у Постачальника або у Підприємства складських приміщень;

- відсутність у Постачальника сертифікату якості на товар;

- з будь – які інших причин в залежності від фантазії інспекторів, що проводять перевірку.

На підставі акту перевірки начальник податкової інспекції приймає податкові –повідомлення - рішення про збільшення грошових зобов‘язань за податку на прибуток та податку на додану вартість

Вся ця процедура, як правило, супроводжується телефонними дзвінками з податкової інспекції та/або з податкової міліції з умовляннями та погрозами, запрошеннями для співбесіди до начальника податкової інспекції або його заступників.

Основний розрахунок йде на те, що Підприємство побоюючись зіпсувати відносини з податковою погодиться з висновками акту перевірки та сплатить нараховані суми.

Способи захисту.

1. Оскарження наказу про проведення перевірки до Адміністративного суду.

2. Подання заперечень на висновки перевірки, факти та данні викладені в акті перевірки.

3. Звернення зі скаргою на податкове – повідомлення рішення до податкової вищого рівня.

4. Оскарження податкового повідомлення – рішення, шляхом звернення до адміністративного суду.

Оскарження наказу про проведення перевірки

Про проведення документальної перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, у тому числі рішення керівника органу державної податкової служби про проведення перевірки.

Оскарження рішень суб‘єктів владних повноважень здійснюється шляхом звернення до суду з адміністративним позовом.

Разом з адміністративним позовом до суду необхідно подати клопотання про зупинення дії наказу про проведення перевірки у порядку забезпечення адміністративного позову.

Ухвала про зупинення дії наказу негайно надсилається до податкової інспекції, та є обов'язковою для виконання.

Таким чином, на час розгляду справи за позовом Підприємства до податкової інспекції про оскарження зазначеного наказу, податкова не має права здійснювати перевірку.

При визнанні адміністративним судом наказу протиправним податкова втрачає право на проведення перевірки.

Подання заперечень на висновки перевірки, факти та данні викладені в акті перевірки

Підприємство має право на протязі п‘яти днів після отримання акту перевірки надати заперечення до податкової у разі незгоди з висновками акту.

Заперечення до акту перевірки розглядаються керівником податкової до прийняття податкового повідомлення – рішення та мають вплив на визначення суми зобов‘язання. Крім того факт звернення із запереченнями має значення під час подальшого оскарження податкового повідомлення – рішення в адміністративному чи судовому порядку.

Звернення зі скаргою на податкове – повідомлення рішення до податкової вищого рівня.

Підприємство, після отримання податкового повідомлення-рішення має право звернутись зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) – Головних управлінь Міністерства доходів і зборів.

Скарги на рішення державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони) подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику – Міністерство доходів і зборів України.

Орган, до якого оскаржено податкове повідомлення – рішення зобов‘язаний протягом двадцяти днів прийняти мотивоване рішення за результатами розгляду скарги.

За рішенням керівника органу, що розглядає скаргу, строк розгляду скарги може бути продовжений до шістдесяти днів.

У випадку відмови у задоволенні скарги Головним управлінням Міністерства доходів і зборів Підприємство має право звернутись з повторною скаргою до Міністерства доходів і зборів протягом десяти днів з дня отримання рішення від Головного управління.

Міндоходів також повинно розглянути скаргу протягом двадцяти днів з дати її отримання або продовжити строк розгляду до шістдесяти днів.

У разі, якщо протягом двадцятиденного строку не було направлено рішення про результати розгляду скарги, або про продовження терміну розгляду скарги така скарга вважається задоволеною, а податкове повідомлення – рішення скасованим.

Загальний строк адміністративного оскарження податкового повідомлення – рішення може зайняти з урахуванням часу на поштові пересилання близько чотирьох місяців.

Оскарження у судовому порядку

У разі відмови у задоволенні скарги контролюючими органами всіх рівнів, або пропуску строку на адміністративне оскарження Підприємство може звернутись до Адміністративного суду за місцезнаходженням податкової інспекції, яка прийняла податкове – повідомлення рішення.

Звернутись до суду з таким позовом можливо на протязі 1095 днів з моменту отримання податкового повідомлення – рішення, але рекомендується зробити це протягом десяти днів з дати отримання рішення Міністерства доходів і зборів України про результати розгляду скарги оскільки звернення до суду впродовж цього строку грошове зобов‘язання визначене податковою інспекцією не отримує статусу податкового боргу.

Судова процедура оскарження до моменту набрання рішенням суду законної сили складається з двох етапів:

1. Розгляд справи в суді першої інстанції;

2. Розгляд справи Апеляційним адміністративним судом – судом другої інстанції.

Строк судового оскарження податкового повідомлення – рішення до набрання рішення законної сили, як правило складає біля року.

Вся процедура оскарження податкового повідомлення – рішення з своєчасним використанням всіх наведених способів може зайняти приблизно півтора – два роки.

При цьому, сума податкового зобов‘язання визначена податковим органом буде неузгодженою, а від так обов‘язок її сплати настане тільки через півтора – два роки після оголошення рішення Апеляційним адміністративним судом.

Ефективне застосування способів захисту свого права під час оскарження податкового повідомлення – рішення потребує глибоких знань в галузі податкового, господарського, цивільного права та адміністративного судочинства.

Команда досвідчених юристів ЮК «БІЗНЕС АДВОКАТ» не дозволить органам податкової служби безпідставно стягнути з Вашого Бізнесу жодної копійки.

Захист інтелектуальної власності

15 липня 2012 р. admin

Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є:

- винаходу і корисні моделі;

- промислові зразки;

- сорту рослин і породи тварин;

- торгові марки (знаки для товарів і послуг);

- комерційне (фірмове) найменування;

- географічне позначення;

- комерційна таємниця;

- комп'ютерні програми;

- інші об'єкти, передбачені законом.

Юридичні послуги (перелік не є вичерпним):

- оскарження нашими юристами, адвокатами дій держорганів по контролю за виробництвом, експортом, імпортом дисків і лазерних систем;

- правова допомога нашими юристами, адвокатами  у разі притягнення до відповідальності за незаконне поширення, використання екземплярів комп'ютерних програм, фонограм, відеограм;

- визнання нашими юристами, адвокатами права інтелектуальної власності на торгову марку;

- представництво нашими юристами, адвокатами  інтересів власника об'єкту права інтелектуальної власності в державних органах, при проведенні переговорів;

- юридичне оформлення нашими юристами, адвокатами  документів і здійснення необхідних дій для застосування Антимонопольним комітетом України штрафних санкцій за акти недобросовісної конкуренції;

- укладення юристами, адвокатами  ліцензійних договорів на використання об'єкту права інтелектуальної власності;

- судовий захист юристами, адвокатами  права інтелектуальної власності.

Корпоративні права - права власності

15 липня 2012 р. admin

Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна (частина перша та друга ст. 1221 Цивільного кодексу України).

При цьому, необхідно мати на увазі, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (частини перша та друга статті 1220 Цивільного кодексу України).

Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування отримують спадкоємці за законом в порядку черговості, визначеною у статтях 1261 - 1265 цього Кодексу (частини перша та друга статті 1223 Цивільного кодексу України).

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, коли спадкоємцями укладено договір про зміну черговості права на спадкування.

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Така заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника, а заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

Строки для прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. У разі відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Відмова від прийняття спадщини. Спадкоємці мають право на відмову від прийняття спадщини, тобто спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для прийняття спадщини. Заява про відмову від прийняття спадщини також подається до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і органу опіки та піклування, а неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування. Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування.

Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття.

Послуги для населення

Кваліфіковані адвокати нададуть громадянам наступні послуги: 

Юридичний аналіз ситуації клієнта, складення стратегії дій, яка максимально враховує його інтереси.

Підготовка позовних заяв, скарг, клопотань та запитів та інших процесуальних документів до суду, органів влади та місцевого самоврядування.

Захист інтересів клієнтів у судах цивільної юрисдикції

у спадкових справах;

справах про розлучення та поділу майна подружжя; визнання права власності на жиле приміщення;

при встановленні порядку користування житлом;

справах про захист прав споживачів;

земельних спорах.

Роз’яснення прав та обов’язків сторін по договорам;

Консультації щодо оренди, приватизації житла, введення в експлуатацію житлових будинків тощо.

Захист інтересів клієнтів при ДТП, розгляді справ про притягнення до адміністративної відповідальності

ЮК "БІЗНЕС АДВОКАТ" забезпечить Ваш спокій у будь-якій ситуації.

Захист в кримінальному процесі

logow.pngЗахист в кримінальному процесі (у справах пов‘язаних з веденням господарської діяльності).

Одним з важелів впливу на діючий Бізнес є кримінальні провадження пов‘язані з веденням господарської діяльності.

Найбільш поширеними складами злочину, за якими правоохоронці починають кримінальні провадження відносно суб‘єктів господарювання є шахрайство (ст. 190), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191), контрабанда (ст. 201), фіктивне підприємництво (ст. 205), легалізація ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209), ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222).

Адвокати ЮК «БІЗНЕС АДВОКАТ» мають великий досвід захисту керівників підприємств, головних бухгалтерів, та власників Бізнесу від кримінального переслідування.

ЮК «БІЗНЕС АДВОКАТ» надає наступні послуги:

Надання консультації з кримінального процесу та кримінального права;

Підготовка відповідей на письмові запити з боку правоохоронних органів;

Супроводження особи, що викликається на допит;

Захист в кримінальному процесі під час досудового слідства;

Оскарження дій чи бездіяльності органів досудового розслідування;

Участь адвоката у слідчих діях;

Захист у судовому провадженні;

Розробка заходів спрямованих на зменшення ризиків для Бізнесу під час кримінального провадження.

Юридична компанія «БІЗНЕС АДВОКАТ» захистить Вас та Ваш Бізнес

Вартість послуг

15 липня 2012 р. admin

   На сайті наводиться приблизна вартість послуг ЮК "БІЗНЕС АДВОКАТ". Точна вартість послуг визначається при підписанні договору про надання юридичних послуг.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Вивчення матеріалів перевірки з наданням консультації

від 500,00 грн.

Підготовка заперечень на акт перевірки

від 800,00 грн.

Підготовка скарги на рішення контролюючого органу до органу вищого рівня

від 1500,00 грн.

Підготовка та подання позову до суду про визнання недійсним рішення контролюючого органу

від 2500,00 грн.

Представництво інтересів в адміністративному суді (за судове засідання)

від 800,00 грн.

Підготовка та подання апеляційної скарги/заперечень на апеляційну скаргу

від 1500,00 грн.

Представництво інтересів в апеляційному адміністративному суді (за судове засідання)

від 800,00 грн.

Підготовка та подання касаційної скарги/заперечень на касаційну скаргу

від 1500,00 грн.

Представництво інтересів у Вищому адміністративному суді України (за судове засідання)

від 800,00 грн.

Комплекс послуг по оскарженню рішень контролюючого органу

від 1 4000,00 грн.

ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (справи пов‘язанні з веденням господарської діяльності)

Надання консультації, особі, що викликається на допит.

від 500,00 грн.

Супроводження особи, що викликається на допит в якості свідка.

1000,00 грн.

Захист в кримінальному процесі під час досудового слідства

за домовленістю

Оскарження дій чи бездіяльності органів досудового розслідування

від 1500,00 грн.

Участь адвоката у слідчих діях

від 2000,00 грн.

Захист у судовому провадженні

за домовленістю

СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Вивчення документів з наданням консультації

300,00 грн.

Підготовка вимог, претензій, відповідей на них

від 1000,00 грн.

Підготовка та подання позову або відзиву на позов

від 1000,00 грн.

Підготовка та подання апеляційної/касаційної скарги, заперечень до суду на апеляційну/касаційну скаргу

від 1000,00 грн.

Представництво інтересів Замовника у розгляді справи в суді (за судове засідання)

800,00 грн.

Підготовка заяви про відкриття виконавчого провадження ін. документа процесуального характеру, в у зв`язку з виконанням судового рішення

800,00 грн.

Представництво інтересів Замовника в органах виконавчої служби

800,00

Представництво інтересів Замовника під час проведення виконавчих дій (опис/арешт/вилучення майна боржника)

1000,00

Комплекс послуг по стягненню заборгованості (включає підготовку та подання позову, участь представника у розгляді справи в суді та у виконавчому провадженні)

10% від суми заборгованості, але не менш ніж 8000,00 грн.

ПОСЛУГИ СУПРОВОДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчення документів з наданням консультації з питань укладення контрактів, проходження митної процедури та з інших питань ЗЕД

від 800,00 грн.

Юридична експертиза зовнішньоекономічних контрактів

від 700,00 грн.

Юридична експертиза зовнішньоекономічних контрактів зі складанням протоколу розбіжностей

від 1500,00 грн.

Складання зовнішньоекономічних контрактів

від 1500,00 грн.

Супровід укладання зовнішньоекономічного контракту

від 2500,00 грн.

Супроводження митного оформлення товарів

за домовленістю

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Усна консультація з питань реєстрації/перереєстрації/ліквідації ПП, ТОВ, ФОП

безкоштовно

Внесення відомостей до ЄДР інформацію про кінцевого вигодонабувача (бенефіціара)

600,00 грн.

Реєстрація ПП, ТОВ "під ключ"

від 2500,00 грн.

Підготовка комплекту документів для проведення реєстрації ПП, ТОВ "під ключ"

від 1000,00 грн.

Реєстрація ТОВ за участю нерезидента"під ключ"

від 3500,00 грн.

Підготовка комплекту документів для проведення реєстрації ТОВ за участю нерезидента"під ключ"

від 2000,00 грн.

Зміна юридичної адреси, складу учасників ТОВ, зміна розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту інші зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі

від 1500,00 грн.

Підготовка комплекту документів для зміни юридичної адреси, складу учасників ТОВ, зміна розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту інші зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі

від 1000,00 грн.

Зміна юридичної адреси, складу учасників ТОВ, зміна розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту інші зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі стосовно ТОВ за участю нерезидента

від 2500,00 грн.

Підготовка комплекту документів для зміни юридичної адреси, складу учасників ТОВ, зміна розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту інші зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі стосовно ТОВ за участю нерезидента

від 2000,00 грн.

Ліквідація ПП, ТОВ "під ключ"

від 10000,00 грн.

Ліквідація ФОП "під ключ"

від 4000 грн.

СУПРОВОДЖЕННЯ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО

Консультація з вивченням документів з питань банкрутства

250,00 грн.

Підготовка та подання заяви про визнання боржника банкрутом

від 1500,00 грн.

Участь представника у судовому засіданні, зборах комітету кредиторів

від 500,00 грн.

Підготовка процесуальних документів

від 800,00 грн.

Послуги арбітражного керуючого (распорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

від 8000,00 грн.

Усна юридична консультація з вивченням документів

250,00 грн.

ДОГОВІРНА РОБОТА

Юридична експертиза договору

від 500,00 грн.

Юридична експертиза договору зі складанням протоколу розбіжностей

від 1500,00 грн.

Складання проектів договорів

від 1500,00 грн.

Супровід укладання договору (участь юриста в переговорах з контрагентом; консультації з питань, що виникають в ході укладання договору; експертиза проекту договору, складання договору)

від 2000,00 грн.

Супровід договорів відчуження нерухомості, земельних ділянок

за домовленістю

Аналіз інвестиційних проектів та бізнес - планів, виявлення ризиків і розробка варіантів їх мінімізації, розробка юридичної схеми реалізації бізнес - проекту

за домовленістю

 

Захист у справах з адміністративних правопорушень

14 липня 2012 р. admin

      Адвокат допускається д

о участі у провадженні з моменту складення протоколу про адміністративні правопорушення, тобто з моменту відкриття провадження у справі про адміністративне правопорушення. Перелік питань, що розглядаються адвокатами Адвокатського Об’єднання «Армалєкс» з адміністративного права дуже великий. Його можна розглядати безкінечно. Велика кількість серед них унікальних випадків. Щоденно, у своїй роботі, співробітники аналізують десятки найрізноманітніших та заплутаних ситуацій, визначають шляхи оптимального вирішення, надаючи клієнтам ефективний інструмент вирішення поточних проблем. Включає в себе наступні етапи:

  1. Ознайомлення з документами, складеними у справі про адміністративні правопорушення, оцінка перспектив ведення справи.
  2. Вибір стратегії та визначення тактики ведення справи про адміністративне правопорушення.
  3. Збір та подання суду докази у справі про адміністративне правопорушення.
  4. Виклик у судове засідання інспекторів ДАІ, МВС, які складали протокол про адміністративне правопорушення.
  5. Виклик і опитування свідків у справі про адміністративне правопорушення.
  6. Представництво суду процесуальних порушень допущених при оформленні справи про адміністративне правопорушення.
  7. Пошук і подання додаткових доказів у справі про адміністративне правопорушення.
  8. Оскарження рішення суду до вищестоящої інстанції у справі про адміністративне правопорушення
  9. Захист прав та інтересів клієнта під час усіх судових засідань, як за участі клієнта, так і при його відсутності.
  10. Оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень.

Читати далі...

Реєстрація підприємств

14 липня 2012 р. admin

 Державна реєстрація юридичних осіб – ТОВ, ПП, інших підприємств та громадських організацій,перереєстрація, зміна складу засновників, купівля-продаж підприємств. Пропонуємо здійснення реєстрації бізнесу, підприємств на території України. Надаємо юридичні послуги у галузі корпоративного права, підготовки типових договорів для сфери вашої діяльності, послуги корпоративних юристів та адвокатів, послуги міжнародних сертифікованих бухгалтерів. Візьмемо на себе усі етапи заснування, державної реєстрації, створення, легалізації товариств, компаній, фірм, підприємств та інших юридичних осіб в Україні, та зокрема, на території Львова і області. Реєстрація юридичної особи та всі пов'язані із нею юридичні процедури, держреєстрація підприємств та юридичних осіб, оформлення установчих документів, прийняття рішень про заснування, оформлення реєстраційних карток і не тільки, можуть бути замовлені в нашій компанії. Реєстрація ПП, реєстрація ТОВ тощо, передбачає розробку статутів, оформлення установчих документів, отримання унікального найменування для реєстрації. Всі ці послуги ми пропонуємо поряд із представництвом в органі державної реєстрації. Реєстрація підприємств з нами – це професійне супроводження при постановці на облік державною податковою службою та іншими державними органами. Ми допоможемо із виготовленням  та отриманням штампів і печаток, вибором умов обслуговування при відкритті рахунків в банках. Реєстрація юридичної особи з нашою допомогою – це швидке отримання реєстраційного або податкового свідоцтва, довідки. Якщо реєстрація приватного підприємства або товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється нерезидентом – фізичною особою, ми допоможемо отримати ідентифікаційний номер фізичної особи без проблем.Для того, щоб після реєстрації підприємства не було зайвого клопоту, Ви можете скористатися нашими консультаціями та рекомендаціями стосовно порядку найму персоналу на роботу, "правильних" повноважень виконавчого органу, стосовно вибору оптимальної системи оподаткування, отримання необхідних свідоцтв, довідок, інших документів (ЄП, ПДВ, акредитація суб'єктом ЗЕД на митниці, довідка про відсутність валютних цінностей за кордоном). Наші адвокати допоможуть із вирішенням корпоративних спорів про вихід учасника з товариства, продаж частки, виключення учасника та проконсультують з усіх  тонкощів процедур державної реєстрації підприємства